info@tatryspispieniny.sk
+421 52 449 2135
default-logo

V roku 2021 si obec Ľubica pripomínala 770 rokov od objavenia prvej písomnej zmienky (1251) o obci a zároveň 750. výročie udelenia mestských práv, ktoré dostala od uhorského panovníka Štefana V.

V 17. storočí patrila medzi najbohatšie spišské mestá s obrovským chotárom a jej dejiny sú zaujímavé, bohaté a plné zvratov. V Ľubici pracovalo 20 cechov, mala právo troch výročných trhov. Cech každému svojmu členovi zabezpečoval značné práva, preto patriť do zväzku cechu bolo túžbou každého obyvateľa mesta. Situácia sa zhoršila v časoch zálohovania Poľsku v roku 1412 uhorským panovníkom Žigmundom. V chotári obce boli známe sírne pramene, ktorých liečivé účinky sa odpradávna využívali a nakoniec viedli k vzniku Ľubických Kúpeľov. K zániku ich odsúdili vznik vojenského výcvikového priestoru Javorina, tak ako aj ďalších obcí v Levočských vrchoch.

Obsah erbu sa našiel v najstaršej ľubickej pečati zo 14. storočia, tvorí ho v modrom štíte na zlatej lavici sediaca, zlato korunovaná, strieborno odetá Panna Mária s Dieťaťom, sprevádzaná heraldicky vpravo tromi a vľavo štyrmi zlatými hviezdami. Erb vyjadruje spätosť obyvateľov s kresťanstvom, ktoré sa šírilo prostredníctvom kláštora ( pravdepodobne cisterciánov). Katolícke obrady zasiahla reformácia. Neskôr sa prisťahovalo valašské obyvateľstvo so svojim byzantsko-slovanským vyznaním  a  s  grécko-katolíckou vierou aj Rusíni. Dnes  je Ľubica zväčša rímskokatolícka, malé obsadenie majú evanjelici a pravoslávni a asi sedem precent  je grécko-katolíckeho vyznania.

Táto téma viedla obyvateľov k vybudovaniu krížovej cesty  na kopec Zvonárka. Vyberte sa po žltej značke vedúcej zo stredu obce (Kruhová ulica), kde môžete zaparkovať svoje vozidlo. Nenáročnú prechádzku môžete absolvovať aj v chladnejšom počasí, alebo v zime. Po pravej strane sa vám naskytne pekný výhľad na Vysoké Tatryobec s radom meštianskych domov a kostolnými vežami. Naspäť sa môžete vrátiť tou istou cestou (spolu cca 4,5km), alebo budete pokračovať po žltej, ďalej po modrej značke do miestnej časti –Ľubica Pod lesom a po asfaltovej ceste späť do Ľubice. Celý okruh má asi 12 km.

Spracovala: Gabriela Bodnárová

Zdroj: www.obeclubica.sk,

Foto: Miroslav Kruk