info@tatryspispieniny.sk
+421 52 449 2135
default-logo

Po stopách X lúčov v Kežmarku

Naše putovanie nebude smerovať k televíznej obrazovke a určite nebude  o sledovaní akčného seriálu. Bude o zastaveniach, ktoré  v Kežmarku spájajú ako pomyslené svetelné lúče miesta spojené s menom Dr.Vojtecha Alexandra.

X lúče, teda lúče, ktorých využitie pre  objavy v medicíne veľmi skoro pochopil Dr.Vojtech (Béla) Alexander – kežmarský rodák a zakladateľ Röntgenologického ústavu v Budapešti – mali obrovský význam v rozvoji snímkovania a diagnostiky. Dr.Alexander sa stal významným odborníkom v röntgenológii v Uhorsku. Poďme sa teda pozrieť na miesta, ktoré nám ho pripomenú:

1.lúč – Prechádzku začneme v centre Kežmarku na ulici Dr. Alexandra  pri dome č. 37– kde bola ordinácia slávneho kežmarského lekára, ktorého si lekárska elita Uhorska vysoko vážila.

Na priečelí domu je umiestnená pamätná tabuľa lekárovi, ktorý s rovnakou ochotou pomáhal bohatým mešťanom, ako aj nemajetným obyvateľom.

2.lúč – Prejdime cez cestu na Garbiarskej ulici a pred sebou uvidíme budovu Strednej odbornej školy – bývalej tkáčskej školy. Jej riaditeľ Jozef Tschörner pomáhal Dr. Alexandrovi vylepšovať v tej dobe ešte nedokonalý röntgenový prístroj.

Topole týčiace sa po stranách parku pred školou smerom k internátu pripomínajú vysušené rameno rieky Poprad. O vznik tejto zelenej pasáže (Alexandrova alej), ktorá nahradila tzv. Husí potok v Kežmarku sa zaslúžil dr. Vojtech Alexander – zakladateľ Kežmarského okrášľujúceho spolku.

3.lúč – Ďalej sa vyberieme k sídlisku Sever a pokračujeme po ceste vedúcej k amfitéatru. Nemôžeme zablúdiť, lebo kráčame po náučnom chodníku Lesoparku SEVER ( tabule  1- 5 ). Starí Kežmarčania hovoria, že práve tu na horizonte kopca vysadili členovia Kežmarského okrášľujúceho spolku borovicovú alej, ktorá končí pri tabuli č. 6 s panorámou Vysokých Tatier. Náučný chodník poskytne najmä deťom  zaujímavé informácie o flóre a faune v okolí Kežmarku.

4.lúč –  Z prechádzky sa vrátime na sídlisko SEVER a zamierime do kežmarského hradu. Tu si prezrieme röntgenový prístroj z roku 1897, ktorý dr. Alexander skutočne používal, a tiež jeho historicky prvý plastický röntgenový snímok. Dozviete sa, aké následky mali vedecké pokusy v jeho rodine. Unikátny exponát nájdete v jednej v expozícii kežmarského hradu, ktorý je celoročne otvorený https://www.kezmarok.com/.

5.lúč – Na záver sa presunieme k budove Lýcea (vedľa dreveného evanjelického kostola na Hviezdoslavovej ulici) https://www.ecavkk.sk/lycealnakniznica, na ktorej je umiestnená busta Dr. Alexandra – aby sme patrili medzi tých, ktorí si natrvalo zapamätajú tvár slávneho uhorského lekára a zakladateľa röntgenológie v Uhorsku.