info@tatryspispieniny.sk
+421 52 449 2135
default-logo

Relax pri potôčku a kaplnke, ochutnávka vody – stanovište č.5

Na tomto stanovišti si oddýchnite a spočítajte domáce zvieratá, ktoré ste mohli v Malej Frankovej vidieť, či stretnúť: psov, mačky, kravy, býky, ovce, kone, husi, kačky…

 

A aké je živočíšstvo Spišskej Magury?

Vo vyšších nadmorských výškach lesov Spišskej Magury môžeme uvidieť vzácne kurovité vtáky tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) a tetrova hôlniaka (Tetrao tetrix), krkavca čierneho (Corvus corax). Z veľkých druhov zveri sa na území vyskytujú párnokopytníky – sviňa divá (Sus scrofa), jeleň obyčajný (Cervus elaphus), srnec hôrny (Capreolus capreolus). Lesné húštiny obývajú veľké šelmy.  Zriedkavý je výskyt mačky divej (Felis silvestris). Z menších šeliem tu žije lasica myšožravá (Mustela nivalis), tchor tmavý (Putorius putorius), kuna lesná (Martes martes),  kuna skalná (Martes foina), jazvec lesný (Meles meles).

Spišská Magura poskytujú vhodné prostredie pre 61 druhov cicavcov vrátane  našich najväčších šeliem rysa obyčajného (Lynx lynx), vlka dravého (Canis lupus) a medveďa hnedého (Ursus arctos).

Región je známy výskytom veľkých šeliem, možno aj preto v regióne sú malofrankovčania známi pod miestnym názvom „Vlci“.

Spracovali:
Ing. Gabriela Bodnárová, Ing. Milan Kuľanda, PhD.

Foto:
Ing. Gabriela Bodnárová, Ing. Milan Kuľanda, PhD., internet

Náučný chodník Horným koncom Malá Franková