info@tatryspispieniny.sk
+421 52 449 2135
default-logo

Stredný vrch – fotopoint pri kríži – stanovište č.4

Nachádzate sa na vrchole kopca Stredný vrch. Zaujímavosťou na tomto miesta je unikátny drevený kríž so solárnym podsvietením postavený pri príležitosti 400. výročia založenia obce. Je prejavom hlbokej úcty a  vďaky predkom, ktorí tu zanechali prekrásne prírodné a kultúrne dedičstvo.

Poľnohospodárska krajina okolia Malej Frankovej.

 

Obyvatelia Malej Frankovej sa v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom, osobitne chovom dobytka. Pred desiatkami rokov boli na tomto mieste lúky, kde sa oralo a kosilo. Doba sa ale mení a lúky a políčka sa postupne prirodzene zarastajú stromami. Horské lúky patria medzi druhovo bohaté biotopy s vysokým počtom vzácnych a ohrozených rastlinných druhov. Po niekdajšom hospodárení nám však v krajine ostali historické krajinné štruktúry. Ide o medze na políčkach ktoré s drevinami spoluvytvárajú charakteristický vzhľad krajiny, ktorý významne prispieva ku ekologickej stabilite územia.

Pokračujte po zelenej značke cez lúku a dole kopcom ku kaplnke.

Náučný chodník Horným koncom Malá Franková