info@tatryspispieniny.sk
+421 52 449 2135
default-logo

Stanovište č.1

 


Kto sú vlci? Vedzte, že obyvateľov Malej Frankovej susedia z okolitých dedín volajú „ vlkmi“. Možno to súvisí s tým, že často museli svoje ovečky v zime chrániť pred hladnými vlčími svorkami.

História obce

Dolina Frankovského potoka v Spišskej Magure bola osídlená už koncom 13.storočia. Vznikla tu dedina Franková, ktorá svoje meno dostala zrejme po magistrovi Frankovi z rodu Berzevici, ktorý tu žil koncom 13. a 14.storočia. Dedina bola založená na šoltýskom (nemeckom) práve. Koncom 14.storočia prešla obec do vlastníctva kartuziánov na Skale útočišťa a potom patrila k panstvu Červený kláštor v Lechnici. Okolo polovice 16.storočia bola Franková doosídlená rusínskym obyvateľstvom na valašskom práve. Roku 1563 kráľ daroval majetky patriace k panstvu Červený kláštor Spišskej kapitule, po nej ich istý čas vlastnili Juraj Magócy a Štefan Tököli a koncom 16. storočia Juraj Horváth z Plavča. A práve on sa zaslúžil o založenie Malej Frankovej na kopaničiarskom práve. Neskôr vlastnili majetky: Rákociovci, nitriansky biskup Ladislav Matiašovský, rehoľa kamaldulov, grécko-katolícke biskupstvu v Prešove. V rokoch 1979-1990 boli Veľká a Malá Franková zlúčené do obce Franková. Od roku 1990 je Malá Franková opäť samostatnou obcou.

Erb : V erbe obce dominuje podobizeň biskupa Romualda, ktorá odzrkadľuje vzťah ku kartuziánskemu mníšskemu rádu, sídliacemu po stáročia v Červenom Kláštore. V modrom gotickom štíte zo zelenej päty vyrastá strieborný strieborne odetý žehnajúci mních so zlatou berlou v ľavej ruke. V strede zelenej päty štítu je zlatý štvorlístok sprevádzaný po stranách dvoma striebornými päťcípymi hviezdami.

Pokračujte na stanovište č. 2. ku kostolu.

Pokračujte na stanovište č. 2. ku kostolu.

Tip na výlet: Navštívte kláštor kalmadulských a kartuziánskych mníchov v Červenom Kláštore

Náučný chodník Horným koncom Malá Franková